Odpovědi na nejčastější dotazy klientů :

Co je to 3D, 4D, 5D feng shui prostoru ?

Všechna dostupná literatura týkající se feng shui se zabývá pouze 2D vlivy prostoru, tj. půdorysy staveb a jejich dělením podle pakua nebo vlivy světových stran. Prostor, který obýváme, ale není 2D placka, je to trojrozměrná (3D) krychle, a tady už platí další pravidla navazující na 2D základnu, bez kterých se dobré feng shui neobejde. Nauku 3D se ale nikdy nenajdete v žádné z knih, protože se předává pouze z Mistra na žáka a až po složení velmi náročných teoretických a hlavně praktických zkoušek. Ty prověřují i charakter žáka, aby nezavlekl škodlivé stránky svého charakteru do života svých klientů a žáků. Já ji od svého Mistra, žijícího v Asii, dostala v roce 2002 po 4 letech "studijní" praxe, a teprve pak jsem vstoupila na plně profesionální cestu feng shui konzultanta i lektora.

3D - Jedná se o výškové vztahy předmětů v prostoru.... tj. například umístění osvětlení, obrazů, poliček a dalších předmětů a také barev, tvarů pod., které v různé výšce na zdi ovlivní odlišným způsobem proudění energií v dané místnosti.
3D vlivy se týkají i výšky postele od země, umístění vizitek a různých označení či ozdob dveří ve firmě (např. vánoční věnce nebo u firmy její logo), výška nábytku ve vztahu k výšce místnosti, haly, zastřešené terasy, výrobní haly a pod.

4D - vliv časových propojení předmětů na vaše předchozí různá životní období od narození až do současnosti a také - pro ty, kteří na ně věří - i na vaše minulé životy

5D - je tzv. osobní saligram, podle kterého se rovněž posuzuje váš byt z dalšího duchovních hlediska a zahrnuje mimo jiné i určení energetických vlivů okolí bytu, domu (např. nakolik energie sousedů či ulice "prosakuje" do vašeho bytu, a jak toto prosakování odrušit ale především jaké vzdálenosti mezi jednotlivými předměty v bytě a jak ovlivňují vaše vztahy, zdraví, schopnost soustředit se na práci nebo naopak schopnost odpočívat a pod.

3D, 4D i 5D mají samozřejmě vliv také na posuzování působení tzv. Letících hvězd, vašeho osobního Ming - kua, Ley linií a mnoho dalšího, s čím se pracuje při hodnocení vztahů ve 2D prostoru.

3D, 4D a 5D je rozvinutí a doplnění základních zákonitostí feng shui o zcela zásadní vlivy, bez nichž nelze udělat potřebně kvalitní feng shui pro vaši životní situaci.


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A na jaká přání je možné zacílit Feng shui konzultaci ve vašem bytě ?
Zlepšení finanční situace, nalezení nového zaměstnání, nového partnera, zlepšení zdraví, narození dítěte, zlepšení ve studiu u dětí i SŠ, VŠ, vztahů mezi partnery, v rodině, mezi kolegy v práci, nadřízenými a podřízenými, na rozvoj osobnosti, talentu, sebedůvěry, prosazení se a pod.

Jakékoliv vaše přání má svůj "zrcadlový obraz" v uspořádání prostoru, a je proto možné k němu otevřít cestu, urychlit jeho splnění. A z mé dlouholeté praxe vím, že někdy je možné dosáhnout splnění i velkých přání velice rychle.

Jak rychle se mohou začít plnit přání?
Zatím historicky nejrychlejší odezvu měla jedna z mých konzultací v bytě cílená na rozvoj firmy u generálního ředitele velké společnosti, kdy do 48 hodin po konzultaci přišla zakázka za desítky milionů korun.
Při jiné – zaměřené na nalezení nové životní lásky - se setkání s budoucím partnerem odehrálo do 6 týdnů a svatba byla za necelý rok. Dnes mají už dvě krásné děti.
Také zlepšení studijních výsledků u dítěte bylo okamžitě zřetelné. Už během jediného týdne se známky ve škole vylepšily obdivuhodným způsobem.
A třeba také jedna slovenská firma do 6ti týdnů od mojí konzultace zdvojnásobila svůj obrat, přestože před tím se skoro dva roky potýkala se stagnací.

Takováto rychlost je ale hodně výjimečná. Standardně se první kroky k naplňování cíle či přání začínají ukazovat po 21 dnech od konzultace a cesta k cíli je postupný proces vyžadující vaši péči a pozornost věnovanou navrženým feng shui doporučením.

Konzultaci se mnou si můžete objednat mailem na
svetlovska@svetlovska.com
a domluvíme si rozsah práce a termín, který vám bude vyhovovat.


©  Dagmar Světlovská      Informace pro spotřebitele