Zásady zpracování osobních údajůMilí přátelé, tím, že mi píšete dotazy, zprávy, přihlašujete se na webinář nebo si stahujete eBook, svěřujete mi vaše osobní údaje (jméno, e-mail, případně telefonní číslo) a já podle nového nařízení GDPR zodpovídám za jejich ochranu a nakládání s nimi.


1. Udělujete tedy tímto souhlas fyzické osobě Dagmar Oplatková (občanské jméno Dagmar Světlovské), IČ: 72474122 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • případně při objednávání osobních konzultací i telefonní číslo

2. Vaše osobní údaje, které mi sami dobrovolně svěřujete v rozsahu : jméno a e-mail, případně při objednávání osobních konzultací i telefonní číslo, uchovávám jen pro potřeby mojí komunikace s vámi a pro případné rozesílání informačních mailů o mých akcích (workshopy) nebo autorském díle (knihy, obrazy, videa a pod) a to po dobu nejdéle 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na svetlovska@svetlovska.com.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce zpracovávat může zpracovávat i webový administrátor, který se podílí na tom, aby služby byly ještě lepší a který je smluvně zavázán povinností mlčenlivosti.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Dagmar Světlovská©  Dagmar Světlovská      Zásady ochrany osobních údajů