Co vám přinese lunární rok psa   Po dvou ohnivých letech plných vášní, explozí a požárů všeho druhu přicházejí dva roky pod vládou živlu země, což znamená zklidnění a větší pohodu. Abychom více pochopili, co přinese rok zemského Psa začínající 16. února 2018, je nezbytné se ohlédnout o dva roky nazpět, kdy vládl našim emocím i osudu spalující živel ohně.
Ohnivá Opice předloni zamíchala karty osudu a svojí divokostí nadělala nepořádek až běda. Rozhašteřila jednotlivce i kolektivy, pokousala kde koho, zaběhaný pořádek proměnila v chaos. Ohnivý Kohout pak její dílo dokončil s odhodlaností Fénixe, který sám sebe spálí, aby se mohl znovu narodit ze svého vlastního popela. V praxi to znamenalo, že v našich životech hořelo všechno nefunkční, přežité, nepodporující další růst. Hořely vztahy, firmy, domy, záměry, špatná rozhodnutí. Hořela všechna lana ke kotvám bránícím lodi našeho života vyplout na širé moře. Živel Ohně je totiž také radost ze života spojená s aktivitami, které v nás probouzejí radostné nadšení a vytvářejí tak potřebné „palivo“ pro naši loď na další cestu kupředu. Lana – vásány omezujících zvyků, cizích názorů a pravidel hořely celý lunární rok ohnivého Kohouta. Možná ještě i nyní, pár dní před nástupem vlídného, zemského Psa, cítíte poslední ohnivá šlehnutí Kohouta otevírajícího cestu nové budoucnosti.
Rok Psa tedy začíná ve chvíli, kdy vychládá horký popel a my zjišťujeme, co po těch vichřicích a požárech v našich životech zůstalo a prokázalo svoji kvalitu přetaveno ohněm a v kterých oblastech života je naopak čas příprav na novou setbu. Je to podobné, jako když kdysi dávno chtěli lidé nová políčka, tak vypálili kus lesa a v úrodném popelu začali rozorávat zem a budovat nová pole a záhony. Rok Psa se velmi podobá tomuto dávnému hospodaření.
Přinese zklidnění, méně vypjatých emoci, méně hněvu a agresivity všeho druhu, zato přidá drobné každodenní práce a úsilí krok za krokem proměnit popel v úrodné pole. Bude to dřina a sklízet bude ve větším až další rok zemského Vepře, ale už nyní můžete zahlédnout v popelu třpyt drobných drahých kamenů nebo kousků zlata. Roku Psa totiž kromě živlu země vládnou i jiné síly, a to síly andělské. Andělské a další běžným okem neviditelné božské bytosti, které nás provázejí životem, chrání nás a pomáhají nám, budou tento rok mít mnohonásobně věští sílu v našich životech než v jiné roky. Je ale dobré vědět, že andělé nemohou sami od sebe zasahovat do chodu událostí našich životů, dokud je my sami nepožádáme o pomoc, ochranu, laskavost apod. Tak tedy nebojte se žádat Vesmír, Universum, Boha nebo jakkoliv jinak nazýváte sami pro sebe tu větší sílu, která nás chrání jako své děti a s vlídností a občas i přísností nás učí být skutečnými lidmi, svobodomyslnými, odvážnými, čestnými, hrdými, láskyplnými. Že vám tento výčet vlastností něco připomíná? Ano, jsou to vlastnosti člověku oddaných Psů, „andílků“ z říše zvířat. Snad proto dávní čínští mudrci dali tomuto „andělskému“ roku název rok Psa. Pamatujte na to, že v tomto roce se mohou dít zázraky, můžete objevit netušené poklady, příležitosti, vztahy apod. Ale doma na prahu to nebude. Pes nerad leží u boudy, kde to zná. Rád běhá volnými pláněmi. A andělé taky nesedí pořád na jednom místě, ale poletují celým nebem. Cestujte tedy a rok Psa vám poskytne víc radostí, hojnosti, bohatství a pokladů, než si dokážete představit. Čím do vzdálenějších a exotičtějších zemí to bude, tím větší mohou být výsledky ve vašem životě. Vy, co neradi cestujete daleko od domova, nezoufejte. Projděte se místy, kde jste ještě nikdy nebyli. Možná je to kousek od vašeho domu. A pokud chce víc, projděte se Prahou, je mystická a její paláce a kouzelnou atmosférou dýchající kavárny a restaurace (ne, fast foody opravdu ne, jen restaurace mající „osobnost“) velmi podpoří zemskou energii roku Psa. Že to máte do Prahy daleko? Praha je srdcem české země a udělat si čas na srdce a jeho tajemství, je ta nejlepší volba. Srdce zná naše nejtajnější touhy, dokáže dát do každé činnosti lásku a ví vždy, co je pro nás v daném čase to nejlepší. Nechte se tedy v roce Psa vést svých srdcem a založte nové záhony a políčka činností, které dávají radost vašemu srdci. Země vám pak vydá své netušené poklady.

Dagmar DaoRe Světlovská

svetlovska@svetlovska.com

+420 604 488 528

www.svetlovska.com


©  Tento text je chráněn autorským právem a sdílet nebo šířit ho můžete pouze s uvedením jména autorky.


©  Dagmar Světlovská      Zásady ochrany osobních údajů