Hostina pro duši
Máte vlastně už všechno, co jste si přáli – studujete vysněnou vysokou školu nebo už máte parádní kariéru, láskyplného partnera, krásnou rodinu, pěkný byt, nové auto, dostatek peněz a co já vím, co všechno ještě, co jste kdy chtěli – a přesto vás občas přepadá takový ten neuchopitelný pocit, že vám přesto něco schází?

   Všichni okolo vám říkali, že to bude super, až to budete všechno mít a jak budete stále šťastní – a vy to najednou máte, ale ten slibovaný pocit štěstí je pořád nějak zamlžený. Na chvíli se objeví a pak vyprchá jako bublinky ze šampaňského a zůstane po něm jen dojem, že ve sklínce života zbyla vyčichlá okurková voda. Čím to je, lámete si hlavu?

   Toužíte, aby se znovu vrátila radost do vašeho života, to jiskření v každé buňce jako při prvním polibku nebo získání vysněného místa, vydělání prvního honoráře, pak třeba i prvního milionu, koupi prvního bytu, první svatby nebo narození dítěte. Prostě to nadšení provázející každé krásné poprvé.

   Ozvěnu toho jiskření hledáte v tu v nových šatech, tu v novém automobilu, exotické dovolené, adrenalinovém sportu, sexu s dalším a dalším partnerem. Čím častější jsou nákupy nových „hraček“, výměna partnera či zaměstnání, tím menší je prožitek z vytouženého, jiskřivého „poprvé“. Co s tím, abyste se už nemuseli trmácet a honit za dalšími a dalšími příležitostmi, které vytrhnou vaši duši z letargie stereotypu každodennosti? Co dělat, abyste mohli přestat hledat únikové východy ze sevření zvyků okolí, veřejného mínění apod. v alkoholu, promiskuitě, agresivitě za volantem nebo stále větším a větším hromadění předmětů či peněz nebo jiných činnostech, které vás ve výsledku svazují a dusí a duše se cítí hůř a hůř.

    Jak se zbavit toho divného zamlžení našeho propojení s čistým zdrojem „větší radosti“, která uzdravuje pocity i tělo, srdce i duši. Jak si udržet v kolotoči každodenních povinností stálé propojení s „větší radostí“, které můžeme říkat bůh, láska, štěstí nebo jakkoliv jinak. Jak znovu najít radost a hlubší smysl ve všem, co dnes děláme nebo jak uvolnit cestu k tomu, o čem sníme a co bychom si přáli dělat, získat, žít, ale nějak se nedaří náš sen zrealizovat ?

   Hmota samotná nedokáže dát duši dlouhodobý pocit radosti a vnitřního uspokojení, ale jen pár prchavých okamžiků, než novinka zevšední, než radost ze získání „olympijských medailí“ našich osobních úspěchů zasype prach zapomnění. Vše, co jsme získali, co jsme zhmotnili - ať už je to sen o novém mobilu, zaměstnání, vztahu nebo čemkoliv pro vás důležitém - vše okamžikem získání a zhmotněním snu začíná stárnout, rozpadat se, mizet v propadlišti času. Co neroste, to stárne a postupně se rozpadá.  Je vůbec něco, co dává trvalý pocit spokojenosti, radosti, štěstí?

   Dávní mistři tajemné nauky Feng shui říkají, že jedinou jistotou na Zemi je neustálá změna. A taky, že vše, co se narodí, nakonec zemře. Fyzické tělo, předměty, stavby, vztahy, situace. I myšlenky a pocity jsou hmotné, jen jejich hmotu ještě neumíme změřit a zvážit. To, co je trvalé a nikdy neumírá, je duše. Toto přesvědčení vyznávají miliardy lidí na Zemi věřících v boha, ať už si pod slovem bůh představují cokoliv, co přesahuje trojrozměrné vězení hmoty našeho světa.

   Nauce, která pomáhá osvobodit duši z vězení trojrozměrného (materialistického, hmotného) vnímání světa říkám Feng shui pro duši. Nauku, která každému dokáže pomoci vystrojit hostinu pro duši a stát se přímou cestou k probuzení z hypnotizující letargie stereotypu každodennosti, v níž se necháváme vláčet cizími názory, požadavky okolí, veřejného mínění a sloužíme tak místo sobě cizím cílům a zájmům, degradováni na pytel masa, výrobní prostředek, voliče a případně lékařskou diagnózu.

   Feng shui pro duši, jehož součástí je i mystická Artantra®, není pouhé šoupání nábytkem ve jménu harmonického uspořádaní barev, tvarů a materiálů v bytě. Nevyžaduje ani, abyste si „zaneřádili“ moderní interiér domu či firmy lacinými cingrlátky vyrobenými v Asii, které vám podle jejich prodejců, jistojistě zaručí štěstí v té které oblasti života (vy, co máte rádi různé tradiční ozdobné nebo „magické“ předměty si je naopak hýčkejte, ale vybírejte, prosím jen ty v kvalitním provedení). Artantra® Feng shui znamená mnohem víc. Člověk, který tuto nauku praktikuje, musí umět přečíst vaši minulost z tohoto i mnoha předchozích životů a pak navrhnout  nové uspořádání „situace“ ve vašem bytě tak, abyste mohli žít naplno to, pro co jste se narodili. Odlišit „hodinky“ a „holinky“ podporující nebo brzdící vaši cestu k plnému porozumění všech souvislostí vašeho života a nalezení jeho smyslu. Rčení : Hodinky i holinky – aneb obojí se natahuje –  ukazuje na naši občasnou „slepotu“ a neschopnost odlišit to, co nás podporuje a co naopak zdržuje. Farmáři budou víc prospěšné holinky a uspěchanému manažerovi zase spíš hodinky, že. Když objevíte ve svém nitru, jestli jste vnitřním založením spíše farmář nebo víc manažer, možná umělec, či sportovec nebo co já vím, čím ještě jste kdy chtěli být, a budete žít to, pro co jste se narodili, pocit štěstí se stane trvalým a nezávislým na názorech okolí, společenském postavení, výši konta, partnerovi, počtu dětí apod.

   Že se ve vašem životě nedá nic změnit? Že nemáte prostředky na úpravy bytu?  Ale jděte. Někdy stačí jen nahradit zbídačené kytky novými nebo vyhodit nějakou drobnost či přesunout stávající předměty do správné výšky od země. Ano, pracuje se i s výškou konkrétních předmětů. Říkám tomu prostorové projekce, protože jde o výškové vztahy mezi jednotlivými předměty, tj. feng shui ve 3 D prostoru. Já vím, všechny knihy na trhu po celém světě jsou jen o půdorysech a světových stranách, tj. o 2 D prostoru, takže potřebné 3D prostorových projekcí sami nevyřešíte. Já jsem dostala už před mnoha lety nauku o vztazích předmětů ve 3D, 4D a 5D ve feng shui od mého Mistra žijícího v Asii. Tento druh pokročilé nauky se předává pouze z Mistra na žáka. A že nevíte, jak udělat 3D feng shui ve vašem bytě a co je 4D a 5D ve feng shui? To prozrazuji až klientům, kteří si vyžádají ode mne konzultaci pro svůj byt – svůj lepší život. Při konzultaci pro osvobození talentu a využití vašeho plného životního potenciálu s praktickými radami, jak nasytit i duši toužící po velkolepé hostině.

  Takže otázka zní : Chcete se cítit líp? Ano? Tak pro to něco udělejte! Udělejte něco s vaším bytem nebo on něco udělá s vámi. Nebojte, nebudete na to sami. Budu stát při vás a vždy na vaší straně.

Dagmar Světlovská

svetlovska@svetlovska.com

+420 604 488 528

www.svetlovska.com


©  Tento text je chráněn autorským právem a sdílet nebo šířit ho můžete pouze s uvedením jména autorky.


©  Dagmar Světlovská      Zásady ochrany osobních údajů